Hiilijalanjälkibudjetti ohjaa materiaalivalintojamme

Julkaistu 18.4.2023

Olemme ottaneet käyttöön hiilijalanjälkibudjetoinnin osaksi talonrakentamisen suunnitteluvaihetta

Olemme tehneet oman laskentapohjan rakennustemme tuotevaiheen hiilijalanjäljen laskemiseksi. Laskentatyökalun avulla voimme jatkossa tarkastella materiaalivalintojen ilmastovaikutuksia. Laskelma kuvaa yksinkertaisesti paitsi valittujen materiaalien päästöjä myös selventää, minkä rakennusvaiheiden tuotteiden ilmastovaikutusten minimointiin on panostettava ensimmäisenä. Ensimmäisenä olemme päättäneet keskittyä seinä- ja eristerakenteen hiilijalanjäljen minimoimiseen suosimalla ja suosittelemalla uusiutuvia materiaaleja sekä minimoimaan hukkaa entistä tehokkaammin.

Laskelma pohjautuu luotettavaan dataan

Tekemämme hiilijalanjälkilaskelma pohjaa tietonsa tuotetoimittajien julkaisemiin ympäristöselosteisiin ja SYKE:n co2data.com päästötietokantaan, jotka tarjoavat verifioituja tietoja tuotteiden valmistusvaiheen aikaisista ilmastovaikutuksista. Ympäristöseloste on standardoitu tapa jakaa tuotteiden elinkaariarvioinnin tulokset.

Tietojen kerääminen on mahdollistanut yhteistyön tiivistymisen materiaalitoimittajien kanssa ympäristökestävyyden kentällä. Voivalan ympäristötietoisten materiaalien valinta hyödyttää myös asiakkaita, sillä ne pienentävät myös heidän jalanjälkeään.

Kertyneen ymmärryksen ja yhteistyösuhteiden tiivistymisen helpottaa Voivalaa jatkossa toteuttamaan ilmaston kannalta vastuullisempia hankintoja. Laskelman avulla voi jatkossa tunnistaa paremmin kasvihuonepäästöjen lähteitä ja keskittyä päästöintensiivisten tuotteiden korvaamiseen ilmaston kannalta paremmilla materiaaleilla.

Mitä hiilijalanjälki tarkoittaa?

  • Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ihmisen toiminnan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Tuotteen hiilijalanjälki ilmoitetaan painoyksikkönä tuotteesta tavallisimmin käytettyä mittayksikköä kohden.
  • Ekv on hiilidioksidiekvivalentti kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.
  • Suomalaisen keskimääräinen vuotuinen hiilijalanjälki: 10 300 kg CO₂ ekv.
  • 10 kilometrin ajomatka bensiinikäyttöisellä henkilöautolla: päästö 1,55 kg CO2 ekv.
  • Yksi hehtaari 40 vuotta vanhaa kuusimetsää sitoo 24 000 kg CO₂ ekv. vuodessa, mikä tarkoittaa noin 66 kg CO₂:a päivässä.
  • Hiilidioksidi pysyy varastoituneena puumateriaaliin niin kauan kuin se materiaali ei lahoa tai sitä ei polteta. Siksi seinärakenteen materiaalien käyttöikä kannattaa pyrkiä pitämään pitkänä. Kun seinän elinkaari tulee päätökseen, pyri purkamaan rakennukset materiaaleja kunnioittaen ja toimittamaan materiaalit seuraaviin käyttökohteisiin tai kierrätykseen.

Viimeisimmät artikkelit

6.10.2023

Puukuitueristeessä yhdistyvät kaikki eristämisen parhaat puolet

Puu ja puusta tehdyt rakennusmateriaalit ovat luonnostaan hengittäviä. Kun annat talosi hengittäville rakennusosille luonnolliset olosuhteet, talosi voi hyvin ja kestää aikaa. Yksi tapa kasvattaa…

31.5.2023

Puurakenteinen talo on hengittävä ja energiatehokas

Tiesitko, että moni puurakenteinen talo kätkee sisäänsä puun lisäksi merkittävän määrän muovia, lasivillaa ja kipsilevyjä? Me voimme auttaa maksimoimaan puurakenteissa taloissa puun osuuden. Puurakenteinen…

24.3.2023

Mikä on sinulle sopivin talonrakennustapa?

Olemme koonneet tähän asioita, jotka ovat hyvä jokaisen talonrakentajan huomioida pohtiessa itselle sopivinta talonrakennustapaa sekä sitä, rakentaako itse vai yhdessä rakennuttajan kanssa. Rakennus Voivala…