Rakennusliike Voivala Yhtiöt Oy

Rakennusliike Voivala Yhtiöt Oy on vuonna 2004 perustettu rakennusalan yritys, jonka vahvana toimintaperiaatteena on tarjota asiakkailleen laadukasta ja luotettavaa, kaiken kattavaa rakennuspalvelua.

Tarjoamme uudisrakentamisen ja saneerausrakentamisen monipuolisia palveluja yhdessä osaavan henkilökuntamme sekä luotettavan alihankintaverkostomme kanssa. Tämän ansiosta voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin mahdollisimman kattavasti. Toimintaamme kuuluu olennaisena osana tiivis yhteistyö tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa, jolloin pystymme yhdessä hakemaan parhaimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut projektin toteutukselle.

Päätoimialueenamme toimivat Turku-Helsinki-Tampere ja niiden lähialueet sekä Turun saaristo.

Toimintaperiaatteemme sekä kokemuksemme rakentamishankkeen eri osa-alueiden hallinnasta takaa suunnitellun ja sovitun mukaisen lopputuloksen

Olemme projektin laatuun hyvin tyytyväisiä sekä suunnittelun että toteutuksen osalta. Työn jälki on erittäin hyvää, ja asiat etenivät sovitun aikataulun mukaisesti ilman yllätyksiä. Positiivista oli myös saumaton yhteistyö arkkitehdin, Voivalan ja tilaajan välillä.

-Kesämökkilaajennuksen asiakas

Panostamme suunnittelussa huippuosaamiseen

Tarjoamme asiakkaillemme kaikki asiantuntijapalvelut projektin suunnittelua varten – aina pääsuunnittelusta arkkitehti- ja sisustussuunnitteluun. Toteuttamamme ratkaisut suunnitellaan aina yksilöllisesti ja asiakkaan mieltymysten mukaan, ei sarjatuotantona.

Yhdistämme suunnittelun eri osa-alueet ja varmistamme suunnittelun etenemisen niin aikataulullisesti kuin laadullisestikin. Halutessaan asiakas voi tehdä kaikki päätökset jo ennen rakentamisen aloittamista, jolloin projekti toteutetaan valmiiden suunnitelmien mukaisesti.

yhteistyökumppanitAlihankkijoiksemme ja yhteistyökumppaneiksemme valikoituvat vain parhaat

Projektinjohtajana kilpailutamme hankkeen urakoitsijat ja valvomme toteutuksen.

Huolehdimme puolestasi, että kukin toimija sitoutuu suorittamaan asetetut tehtävät ammattitaitoisesti ja huolellisesti, noudattavat hyvää rakennustapaa sekä vastaavat suorittamansa tehtävän laadusta, kustannuksista ja aikataulusta sovitun mukaisesti.

Materiaalihankinnoissa valvomme, että suunnitelmat ja materiaalit toimivat hyvin yhteen.

Luotettavuus, avoimuus ja asiakkaan ymmärtäminen

Voivala Yhtiöt Oy:n toimintamalli on rakennettu palvelemaan asiakasta. Palvelussamme panostamme aktiiviseen, avoimeen, lojaaliin ja vastuullisen toimintaan.

Suunnittelemme ja toteutamme projektin seurannan sekä raportoinnin asiakkaidemme toiveiden mukaisesti. Projektisuunnitelma laaditaan aina asiakkaan laadullisten ja aikataulullisten tavoitteiden perusteella, pitäen sisällään mm. rakennusprojektin kustannusarvion, hankintasuunnitelman ja rakennusaikataulun.

Me toimimme asiakkaan edunvalvojana sekä edustamme asiakasta projektissa rakentamisen asiantuntijoina. Korostunut lojaliteettiperiaate erottaakin projektinjohtopalvelun perinteisistä pääurakkamuodoista. Tehtävämme on ansaita asiakkaan luottamus ja ylittää odotukset.

Tutustu toteuttamiimme kohteisiin tästä.